Service

บริการของเรา

บริการรถตู้เช่ามี 3 รูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้เช่า หรือคุณลูกค้า

เวลาทำการ 6:00 - 18:00 น.

  • รถตู้เช่ากรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มใช้รถที่ 8ชม. และ 10ชม. เพื่อตอบโจทย์คุณลูกค้าที่ใช้รถน้อยและต้องการประหยัดงบประมาณ
  • ในต่างจังหวัด 12ชม.
  • ในกรณีที่คุณลูกค้าใช้รถเกินเวลา ขออนุญาตคิดเพิ่ม 200/ชม
  • ในกรณีที่เกินเวลาเที่ยงคืน 00:00 ของอีกวัน ขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

วิธีการทำงานคือ พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันเต็มถังก่อนการเดินทาง ต่อจากนั้น ในระหว่างเดินทางหรือใช้รถ ผู้เช่า หรือคุณลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมัน+ทางด่วน+ค่าจอดรถ จนจบงาน และเติมน้ำมันเต็มถังให้พนักงานขับรถอีกครั้ง
*** ในกรณีออกต่างจังหวัด ขอความกรุณา และความเมตาจากผู้เช่า หรือคุณลูกค้าจัดหาห้องพักให้กับพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในการพักผ่อน***

เหมารถตู้ขาเดียว

เหมารถตู้ขาเดียว หรือไปกลับ คิดราคาตามจริง กิโลเมตรละ 10 ถึง15 บาท

เหมารวมทุกอย่างแบบรายวัน

เหมารถตู้รวมทุกอย่างแบบรายวัน ราคาตกลงกันที่โปรแกรมคุณลูกค้า

เช่ารถแบบรายวันไม่รวมน้ำมัน

เหมารถตู้แบบรายวันไม่รวมน้ำมัน ราคาเริ่มที่ 1,800 ถึง 2,500 บาท ต่อวัน การเสนอราคาค่าเช่ารถขึ้นอยู่กลับโปรแกรมของคุณลูกค้า เรายินดีให้คำปรึกษา และวางแผนการเดินทางให้คุณลูกค้าประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด

สอบถามรายละเอียด

** หมายเหตุ

ในการเสนอราคาค่าบริการรถตู้เช่า พร้อมคนขับ จะต้องได้โปรแกรมคุณลูกค้าทั้งหมด โดยละเอียด เพื่อให้การเสนอราคามีความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย และเพื่อให้ผู้ให้บริการกับผู้เช่า หรือลูกค้ามีความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนการเดินทางร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ของผู้เช่า หรือคุณลูกค้า ผมหวังอย่างยิ่งว่า ไทย ที คาร์ ทรานสปอร์ต คือทางเลือกของผู้ให้บริการที่ตั้งใจทำงาน เปิดเผยชัดเจน ที่เน้นการบริการแบบมืออาชีพ ไม่ต้องการความผิดพลาด และมุ้งเน้นให้ผู้เช่า หรือคุณลูกค้ามีความพึงพอใจเป็นสำคัญ ขอบพระคุณครับ